สายไฟทนความร้อน

HOME

บริษัท เซอร์เคิล ซายน์ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทฉนวนไฟฟ้าทนความร้อน เพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรในโรงงาน อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ อุตสหกรรมเครื่องให้กำเนิดความร้อน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องวัดค่าต่างๆทางวิศกรรม  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องเชื่อม ตู้ไฟฟ้ากำลัง ฯลฯ  สินค้าทุกรายการสามารถส่งได้อย่างรวดเร็ว  ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพความปลอดภัยและทางสิ่งแวดล้อม เช่น UL, RoHS
  • สายไฟทนความร้อน

  • สายไฟทนความร้อน

  • สายไฟทนความร้อน

  • สายไฟทนความร้อน

Visitors: 7,253