ฉนวนไฟฟ้าทนความร้อน สายไฟ ปลอกสาย ลวด ไมก้า เทปใยแก้ว เซรามิค ท่อหด

เซรามิคแบนด์   (Ceramic Band Heater Insulation)

เซรามิคทนความร้อน 

Ceramic Insulators

เซรามิคกันซ๊อต เซรามิคร้อยลวดฮีตเตอร์

ทนความร้อน 1,200°C ++

 
เซรามิคแบนด์ / เซรามิคร้อยลวดฮีตเตอร์
Ceramic Band Heater Insulation
 
 - เป็นฉนวนไฟฟ้า และ ทนความร้อนสูง
 - แข็งแรง ป้องกันกระแสไฟฟ้าช๊อต 
 - นำไปใช้กับงานอุตสาหกรรมได้หลากหลาย 
 - ใช้ในอุตสาหกรรมความร้อน 
 - ใช้สำหรับผลิตฮีตเตอร์รัดท่อ
 
เซรามิคแบนด์ มีให้เลือก ดังนี้
 - เซรามิคแบนด์ A1 (1 hole)
 - เซรามิคแบนด์ A2 (2 hole)
 - เซรามิคแบนด์ A3 (3 hole)
 - เซรามิคแบนด์ A4 (4 hole)
 - เซรามิคแบนด์ A6 (6 hole)
 - เซรามิคแบนด์ A8 (8 hole)
Visitors: 16,410