สายไฟทนความร้อน

เซรามิคแท่ง  (Ceramic Cordierite  Tube)


Product  :  Ceramic Cordierite Tube เซรามิคทนร้อน            

Size     :  7.0 - 19.0 mm. (4 holes, 7 holes) 

             

เชคสเปค เชคราคา 

ติดต่อ : โทร.02-9597279 แฟกซ์.02-9247118
สายด่วน 
0816257506 , 0852506662
E-mail : circlesignthailand@gmail.com


Visitors: 9,826