สายไฟทนความร้อน

เซรามิคแบรนด์   (Ceramic Band Heater Insulation)


Product  :  Ceramic Band Heater Insulation เซรามิคทนร้อน          

Size     :  A1, A2, A3, A4, A6, A8

 

เชคสเปค เชคราคา 

ติดต่อ : โทร.02-9597279 แฟกซ์.02-9247118
สายด่วน 
0816257506 , 0852506662
E-mail : circlesignthailand@gmail.com

Visitors: 9,826