สายไฟทนความร้อน

ไมก้าธรรมชาติ

ไมก้าธรรมชาติ(Natural mica)
ทนอุณหภูมิ 1,000°C

- ขนาดประมาณเท่า A4
Visitors: 9,824