สายไฟทนความร้อน

ลวดฮีตเตอร์

ลวดฮีตเตอร์(Resistance wire , Heater wire)
นิเกิลโครม NiCr 80/20
ทนอุณหภูมิ 1,200°C
- ลวดแบน หน้ากว้าง 0.4 - 4.0 mm.
- ลวดกลม OD 0.17 - 5.0 mm.
Visitors: 9,825