สายไฟทนความร้อน

เซรามิคทนร้อน

เซรามิคทนความร้อน Ceramic Insulators
ทนอุณหภูมิ 1,200°C ++

เซรามิคแท่ง (Ceramic Cordierite Tube)
Size : 7.0 - 19.0 mm. (4 holes, 7 holes)
Visitors: 9,825