ฉนวนไฟฟ้าทนความร้อน สายไฟทนความร้อน ปลอกสายใยแก้ว ลวดความร้อน ไมก้าแผ่น ไมก้าธรรมชาติ เทปใยแก้ว เซรามิค ท่อหด

ปลอกสาย 1.0 มม.

 ปลอกหุ้มสายไฟ ทนความร้อน 
 ปลอกสายใยแก้วเคลือบซิลิโคน  
 Fiberglass sleeving corated with silicone resin

 SRC-15 / SB-SGS-15

 ท น ร้ อ น  200 องศา
 1.5 KV


 ปลอกสาย ขนาด 1.0 มม. 

 สีขาว     (100เมตร/ม้วน) *ยกม้วน*
 สีขาว เส้นละ 1 เมตร (100เส้น/แพ็ค) *ยกแพ็ค*

 สีดำ       (100เมตร/ม้วน) *ยกม้วน*
 สีแดง     (100เมตร/ม้วน) *ยกม้วน*
 สีเขียว    (100เมตร/ม้วน) *ยกม้วน*
 สีน้ำเงิน  (100เมตร/ม้วน) *ยกม้วน*
 สีเหลือง (100เมตร/ม้วน) *ยกม้วน*
 ฝ่ายบริการลูกค้า
 085-2506662
 081-6257506

 สนง.02-9597279

 

Visitors: 24,620