สายไฟทนความร้อน ปลอกสายใยแก้ว ลวดความร้อน ไมก้าแผ่น ไมก้าธรรมชาติ เทปใยแก้ว เซรามิค ท่อหด

ปลอกสาย 1.5 มม.

 

 ปลอกหุ้มสายไฟ ทนความร้อน 
 ปลอกสายใยแก้วเคลือบซิลิโคน  
 Fiberglass sleeving corated with silicone resin

 SRC-15 / SB-SGS-15

 ท น ร้ อ น  200 องศา
 1.5 KV

 

 ปลอกสาย ขนาด 1.5 มม. 

 สีขาว     (100เมตร/ม้วน) *ยกม้วน*
 สีขาว เส้นละ 1 เมตร (100เส้น/แพ็ค) *ยกแพ็ค*


 สีเขียว เส้นละ 1 เมตร (100เมตร/แพ็ค) *ยกแพ็ค*
 สีแดง เส้นละ 1 เมตร (100เมตร/แพ็ค) *ยกแพ็ค*
 สีเหลือง เส้นละ 1 เมตร (100เมตร/แพ็ค) *ยกแพ็ค*
 ฝ่ายบริการลูกค้า
 085-2506662
 081-6257506

 สนง.02-9597279

 

Visitors: 48,700