ฉนวนไฟฟ้าทนความร้อน สายไฟทนความร้อน ปลอกสายใยแก้ว ลวดความร้อน ไมก้าแผ่น ไมก้าธรรมชาติ เทปใยแก้ว เซรามิค ท่อหด

ปลอกสาย 4.0 มม.

ปลอกหุ้มสายทนความร้อน
ปลอกสายใยแก้วเคลือบซิลิโคน
Silicone Fiberglass Sleeving
ท น ร้ อ น 200°C
ทนแรงดัน 1.5 KV
 

ขนาด : 4.0 มม.

สีขาว แบบม้วน(100 เมตร/ม้วน)
แบบเส้นละ 1 เมตร(100 เมตร/แพ็ค)

สีน้ำเงิน
แบบเส้นละ 1 เมตร(100 เมตร/แพ็ค)

 

 

โทร.02-9597279

Visitors: 24,622