ฉนวนไฟฟ้าทนความร้อน สายไฟ ปลอกสาย ลวด ไมก้า เทปใยแก้ว เซรามิค ท่อหด

ปลอกสาย 20.0 มม.

ปลอกหุ้มสายทนความร้อน
ปลอกสายใยแก้วเคลือบซิลิโคน
Silicone Fiberglass Sleeving
ท น ร้ อ น 200°C
ทนแรงดัน 1.5 KV
 

ขนาด : 20.0 มม.

สีขาว
แบบม้วน(50 เมตร/ม้วน)

 

 

โทร.02-9597279

Visitors: 16,413