ฉนวนไฟฟ้าทนความร้อน สายไฟทนความร้อน ปลอกสายใยแก้ว ลวดความร้อน ไมก้าแผ่น ไมก้าธรรมชาติ เทปใยแก้ว เซรามิค ท่อหด

ลวดฮีตเตอร์ ลวดแบน

(Flat wire) ลวดแบน 
HEATING WIRE : ลวดความร้อน
นิเกิ้ลโครม NiCr 80/20  
ทนอุณหภูมิ 1,200°C  
หน้ากว้าง 0.4 - 4.0 mm.

ขนาด (หน้ากว้าง x ความหนา) ดังนี้
0.4x0.15 mm.
0.5x0.10 mm.
0.7x0.10 mm.
0.8x0.10 mm.
1.0x0.09 mm.
1.0x0.10 mm.
1.2x0.10 mm.
1.2x0.14 mm.
1.3x0.10 mm.
1.4x0.10 mm.
1.4x0.14 mm.
1.5x0.10 mm.
1.5x0.15 mm.
1.6x0.15 mm.
1.7x0.16 mm.
1.8x0.12 mm.
2.0x0.15 mm.
2.5x0.20 mm.
3.2x0.16 mm.
3.2x0.20 mm.
4.0x0.25 mm.

 

Visitors: 21,614