ฉนวนไฟฟ้าทนความร้อน สายไฟ ปลอกสาย ลวด ไมก้า เทปใยแก้ว เซรามิค ท่อหด

ลวดฮีตเตอร์ ลวดแบน

(Flat wire) ลวดแบน 
HEATING WIRE : ลวดความร้อน
นิเกิ้ลโครม NiCr 80/20  
ทนอุณหภูมิ 1,200°C  
หน้ากว้าง 0.4 - 4.0 mm.

ขนาด (หน้ากว้าง x ความหนา) ดังนี้
0.4x0.15 mm.
0.5x0.10 mm.
0.7x0.10 mm.
0.8x0.10 mm.
1.0x0.09 mm.
1.0x0.10 mm.
1.2x0.10 mm.
1.2x0.14 mm.
1.3x0.10 mm.
1.4x0.10 mm.
1.4x0.14 mm.
1.5x0.10 mm.
1.5x0.15 mm.
1.6x0.15 mm.
1.7x0.16 mm.
1.8x0.12 mm.
2.0x0.15 mm.
2.5x0.20 mm.
3.2x0.16 mm.
3.2x0.20 mm.
4.0x0.25 mm.

 

Visitors: 16,408